2007/Apr/10

ประกาศเพิ่มเติม เป้าหมายในการเรียกร้องขั้นต่อไป

หลังจากได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมก้ันมาระยะหนึ่ง ตอนนี้ทั้งคุณอภิชาติพงศ์, ทีมงาน และพันธมิตรหลายๆ ท่านได้เห็นพ้องกันว่า เราจะไม่จำกัดขอบเขตการเรียกร้องและต่อสู้ครั้งนี้ไว้แค่ประเด็นของหนังเรื่อง "แสงศตวรรษ" เท่านั้น แต่ เป้าหมายที่แท้จริงของเรา คือการเรียกร้องให้สังคมร่วมกันตั้งคำถามและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของระบบการเซ็นเซอร์หนังของไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลในระยะยาวอย่างแท้จริง

ขณะนี้ ทางทีมงานกำลังเรียนรู้กรณีศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ, มีข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์ หรือรู้จักบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบกฎหมายเหล่านี้ โปรดช่วยกันระดมความคิดได้เลยนะคะ เราทุกคนจะรวมกำลังกันเพื่อผลักดันให้การต่อสู้นี้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ และเกิดผลในทางรูปธรรมให้ได้มากที่สุด

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย ขอเชิญร่วมลงชื่อ (ชื่อจริง) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการเซ็นเซอร์ไทย ได้ที่เว็บ


http://www.petitiononline.com/nocut/petition.html

--------------------------------------------------------------------------------

จดหมายฉบับที่ 2

แสงศตวรรษ ถูก 'ยึด' ฟิล์ม

ความคืบหน้าเพิ่มเติม กรณีฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง "แสงศตวรรษ"

หลังจากทีมงานภาพยนตร์เรื่อง "แสงศตวรรษ" ได้ตัดสินใจยุติการเข้าฉายในประเทศไทยไปแล้ว เพื่อแสดงจุดยืนไม่ยินดีที่จะทำการตัดฉาก 4 ฉากในหนังออกตามมติของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์นั้น (อนึ่ง เดิม หนังเรื่องนี้เข้ารับการพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2550 ซึ่งกรรมการตัดสินให้ตัด 3 ฉาก ต่อมาในวันที่ 10 เมษายน ได้มีตัวแทนจากแพทยสภาเข้าร่วมพิจารณาเพิ่มเติม และผลปรากฏว่าสรุปให้ตัดเพิ่มอีก 1 ฉาก จึงรวมเป็น 4 ฉาก)

ในวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ทีมงานจึงได้เข้าติดต่อเพื่อขอรับฟิล์มภาพยนตร์คืน "ในสภาพเดิม" โดยพร้อมกันนั้นได้ทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจพิจารณาว่า จะยุติการยื่นขอฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ และยืนยันว่าจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์อีกเนื่องจากไม่ต้องการฉายในระบบอีกต่อไป

แต่การณ์ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ไม่ยินยอมคืนฟิล์มภาพยนตร์ให้แก่ทีมงานในสภาพเดิม โดยชี้แจงกลับมาว่า จะคืนให้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้นำฟิล์มไปทำการตัดฉากทั้ง 4 ฉากทิ้งออกเสียก่อน (โดยกรรมการฯ ตัดเอง มิใช่ส่งคืนให้ทีมงานเป็นผู้ตัด) ด้วยเหตุผลว่า "หากส่งฟิล์มในสภาพสมบูรณ์คืนแก่ทีมงาน ทางทีมงานอาจถือโอกาสนำกลับมาตัดเองแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์อีกครั้ง อันจะทำให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ มีความผิดในการปฏิบัติงานทันที"

เมื่อได้รับคำฟังคำยืนกรานดังกล่าว ทีมงานได้ชี้แจงว่า เราไม่มีเจตนาจะทำการตัดหนังเรื่องนี้ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผู้ใด และมิได้มีความตั้งใจใดๆ ทั้งสิ้นที่จะยื่นอุทธรณ์ในกรณีใดๆ อีก แต่คำชี้แจงดังกล่าวมิเป็นผล

คณะกรรมการฯ ท่านหนึ่งกล่าวแก่ทีมงานว่า "ไม่เคยมีใครทำแบบนี้ หนังพันล้านยังไม่มีท่าทีแบบคุณเลย" ซึ่งทางทีมงานได้ชี้แจงกลับว่า "แสงศตวรรษ" มิได้อยู่ในสถานการณ์ลักษณะเดียวกับหนังทุนสูงต่างๆ ที่ท่านอ้างถึง เพราะหนังเรื่องนี้มิได้คาดหวังรายได้หรือกำไรเป็นกอบกำใดๆ จากการเข้าฉายโรงในประเทศอยู่แล้วในเบื้องต้น จึงมิได้ถือว่าตนเองจำเป็นต้องยอมตัดแก้สิ่งใดเพียงเพื่อแลกกับการได้เข้าฉายในระบบ แต่ทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการรักษาคุณภาพของผลงานไว้ให้ตรงกับความตั้งใจในการสร้างมันขึ้นมา จึงได้เลือกวิธีถอนตัวออกจากระบบการฉายแทน เหตุผลเป็นดังนี้ซึ่งก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม จนถึงเวลาล่าสุด การติดต่อขอนำฟิล์ม "แสงศตวรรษ" ออกจากคณะกรรมการฯ ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จ สถานการณ์จะคลี่คลายลงเช่นไร ทีมงานจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในวาระต่อไป

ขอเสรีภาพส่องแสงในจิตใจทุกท่าน

ด้วยมิตรภาพ

--------------------------------------------------------------

(จดหมายฉบับแรก)

ด่วนมาก
เรียน ท่านสื่อมวลชนและท่านผู้อ่านทุกท่าน
เรื่อง งดฉายหนัง แสงศตวรรษ


ตามกำหนดการเดิม วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายนนี้ จะเป็นวันแรกของการฉายภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ โดยจะเป็นการฉายแบบจำกัดโรงเพียง 2 โรงเท่านั้น หนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของ เจ้ย - อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับหนังแนวศิลปะที่ได้รับการจับตาในวงการหนังระดับโลก จากผลงานเรื่อง สุดเสน่หา และ สัตว์ประหลาด และยังเป็นศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร ปี 2549 สาขาภาพยนตร์ จากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


แสงศตวรรษ เป็นหนังเรื่องล่าสุดของ เจ้ย ที่นอกจากจะได้แข่งขันในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิซ และเดินทางไปฉายตามเทศกาลสำคัญต่างๆ มากกว่า 10 เทศกาลทั่วโลกแล้ว ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แสงศตวรรษ เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเอเชียโดวิลล์ ประเทศฝรั่งเศส และรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม จาก Asian Film Awards ประเทศฮ่องกง


แต่แล้วกำหนดการฉายหนังก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ทีมงานคาดไว้ เมื่อแสงศตวรรษไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ โดยคณะกรรมการมีเงื่อนไขให้ฉายหนังเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องตัดฉากสำคัญออกไป 4 ฉาก


เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ผู้กำกับ เจ้ย อภิชาติพงศ์ จึงตัดสินใจ ไม่ ตัดทอนหนังเรื่องนี้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบว่า หนังเรื่อง แสงศตวรรษ จะไม่เข้าฉายในประเทศไทย


ในขณะนี้ผู้กำกับอภิชาติพงศ์กำลังเดินทางโปรโมตภาพยนตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาแสดงความเสียใจผ่านทางอีเมล์ว่า

ในฐานะนักทำหนังคนหนึ่ง ผมปฏิบัติกับหนังของผมประดุจลูกชายและลูกสาว เมื่อผมให้กำเนิดเขา พวกเขาก็มีชีวิตเป็นของตนเอง ผมไม่ใส่ใจว่าผู้คนจะรักหรือเกลียดลูกของผม ตราบใดที่ผมสร้างเขาขึ้นมาด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างสูงสุด ถ้าลูกๆ ของผมไม่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศของเขาเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ก็ปล่อยเขาเป็นอิสระเถิด เพราะมันยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นในแบบอย่างที่เขาเป็น มันไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องทำให้พวกเขาพิกลพิการจากระบบแห่งความกลัวหรือความละโมบ มิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่คนสักคนหนึ่งจะสร้างงานศิลปะต่อไป

แปลจาก "I, a filmmaker, treat my works as my own sons or my daughters. When I conceived them, they have their own lives to live. I don't mind if people are fond of them, or despise them, as long as I created them with my best intentions and efforts. If these offspring of mine cannot live in their own country for whatever reasons, let them be free. Since there are other places that warmly welcome them as who they are, there is no reason to mutilate them from the fear of the system, or from greed. Otherwise there is no reason for one to continue making art."

สำหรับความคืบหน้า หลังจากคุณอภิชาติพงศ์กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว จะได้มีการจัดการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งเสวนาถึงการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย โดย วัน เวลา และสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


จึงเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบและขอความกรุณาช่วยเผยแพร่ข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วย และหากท่านสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ (ข้อมูลภาษาอังกฤษและไทย รวมทั้งรูปภาพ) สามารถเข้าไปดูได้ที่ในเว็บ
www.kickthemachine.com/works/Syndromes.html

ทางทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่เฝ้ารอคอยหนังเรื่องนี้

ขอให้เสรีภาพแห่งภาพยนตร์ฉายแสงในจิตใจของท่าน

ด้วยมิตรภาพ

Comment

Comment:

Tweet


Very nice site!
#95 by iweutwtw (119.2.60.95) At 2009-10-02 18:05,
Very nice site! cheap cialis http://apeoixy.com/xqqavq/4.html
#94 by iweutwtw (121.241.159.9) At 2009-10-02 18:05,
The hand andhelped her feet. Oh. I dont know what she licked at the.
#93 by 0 (203.211.140.37) At 2009-03-18 09:28,
#92 by 0 (58.27.140.58) At 2009-03-18 05:50,
Nice Site!
http://excellent-credit-card.blogspot.com
#91 by secured card (87.248.169.14) At 2008-07-02 00:17,
Nice Site!
http://google.com
#90 by guaranteed visa (87.248.169.14) At 2008-06-22 23:25,
ไอ้สัดเหี้ยเอ้ยมึงขี้เคยถามพ่อมึงบ้างไหม มึงขี้ยังต้องให้มึงเช็ดก้นใช่ไหม
ไอ้เด็กเหี้ย ควยมึงไปอยู่บนหน้าใครรึ
ถึงต้องทำตัวสัดเหี้ยอยู่ทุกวัน ถ้าไอ้สัดพ่อมึงเป็นอะไรไอ้เหี้ย แม่งโคตควาย
เอาขี้ควายสาดหน้ามึงจะเคาขี้มึงให้พ่อมึงเช็ดตูดอีกไหม ไอ้สัดควยเหี้ยยยยยยยยย
ไอ้สัดไปเย็ดพ่อมึงไปไอควยป่น
#89 by ไอ้สัดเหี้ยเอ้ยมึงขี้เคยถามพ่อมึงบ้างไหม มึงขี้ยังต้องให้มึงเช็ดก้นใช่ไหม (210.203.177.23) At 2007-07-02 22:25,
ไอ้สัดเหี้ยเอ้ยมึงขี้เคยถามพ่อมึงบ้างไหม มึงขี้ยังต้องให้มึงเช็ดก้นใช่ไหม
ไอ้เด็กเหี้ย ควยมึงไปอยู่บนหน้าใครรึ
ถึงต้องทำตัวสัดเหี้ยอยู่ทุกวัน ถ้าไอ้สัดพ่อมึงเป็นอะไรไอ้เหี้ย แม่งโคตควาย
เอาขี้ควายสาดหน้ามึงจะเคาขี้มึงให้พ่อมึงเช็ดตูดอีกไหม ไอ้สัดควยเหี้ยยยยยยยยย
ไอ้สัดไปเย็ดพ่อมึงไปไอควยป่น
#88 by มึงมั้งไอ้ควย (210.203.177.23) At 2007-07-02 22:24,
ไม่ได้บอกว่าเซนเซอร์ไม่ดี แต่ในบางกรณีน่าจะพยายามเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเพื่ออะไรเดี๋ยวเซนเซอร์ ดูด เบลอ อะไรไม่รุ้เต็มไปหมดแล้ว ขนาดสัมภาษณ์พ่อค้าที่ตลาด แต่พ่อค้าดันใส่เสื้อยืดลายสิงห์ ก็โดนเเซนเซอร์แล้วค่ะ อะไรกันนักหนาประเทศไทย คนดูเค้าไม่รู้เลยใข่มั้ย แก้ปัญหาปลายเหตุมากๆ
#87 by จงเจริญ (58.10.198.211) At 2007-05-18 17:04,
ตลกร้ายในประเทศไทย
#86 by freer (58.8.37.132) At 2007-04-26 13:16,
เวรกัมคับรัฐบาล ห้วตวย มันทำอะไรของมันว่ะ ถ้ามันแน่จริงให้มันทำแข่งดิ่ลองดูว่ามันจะมีปัญญามั้ย ถ้าเราไม่ทำหนังพวกมันก็ไม่มีหนังดูรวมไปถึงลูกหลานมันด้วย
#85 by sjm (203.146.188.238) At 2007-04-23 16:26,
ฉากหมอเป้าตุงนี่มันสำคัญมากเลยเหรอครับ ถึงยอมให้ตัดออกไม่ได้เลย ต้องการสื่อถึงอะไรครับ ต้องการยัดเยียดอะไรให้กับคนดูครับ เสรีภาพก็ต้องมีขอบเขตครับ
#84 by ไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ออะไร (203.155.221.240) At 2007-04-21 16:52,
บี้มนต์เพลงร้องเพราะหล่อ
บี้รักโบว์แฟนแต่งงานมางานตอนรับ
ยืนคืนนี้โดยโดนเจ้าสาวเจ้าชาย
หล่อเห็นดูมองแว่วผอมรับปากนางฟ้า
หาโทรศัพท์โบว์ด้วยบี้02413845เลขที่264/3/5
#83 by นางสาวณัฐวดี (58.64.101.15) At 2007-04-21 11:27,
เราว่าเราตัดสินใจได้นะว่าดีหรือไม่ ท่านคณะกรรมการฯ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
#82 by took took (203.155.221.240) At 2007-04-21 09:22,
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ตอน King&Iขอเข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยก็ห้ามจนเขาเข้าไปทำในมาเลย์เอาเงินไปลงทุนไม่รู้เท่าไรฉากที่สร้างไว้มาเลย์ไม่ยอมให้ลื้อขอคงไว้ตอนนี้เขาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไทยควรที่จะได้รับผลประโยชน์ ก็พวกผู้หลักบักใหญ่ที่ปัญญาอ่อนครองเมืองอยู่จนทุกวันนี้ของเรามันเฮงซวย
#81 by คุณนิ (75.8.99.44) At 2007-04-21 05:32,
แน่จริงลองฉายหนังเรื่องนี้แล้วให้คนที่สมัครใจดูต่างวัยกัน 200 คนดูแล้วลงความเห็นดีกว่าว่า ควรตัดฉากที่กองเซ็นเซอร์มีมติ ให้ตัดออกหรือไม่ ถ้ามีคนลงความเห็นไม่ควรตัดออก เกิน 70 เปอร์เซ็นตร์ กองเซ็นเซอร์จะพูดว่าอย่างไร ผมว่ากองเซ็นเซอร์อย่าใช้มาตรฐานตัวเองเป็นคนตัดสินแทนคนอื่นจะดีกว่า
#80 by 01 (202.29.30.250 /192.168.7.225) At 2007-04-21 04:10,
ตอนนี้อาจมืดๆมนๆแต่ยังไงเราก็ยังเห็นแสงเล็กไกล...
แสงนั้นอาจเรียกว่าแสงศตวรรษก็เป็นได้ที่จะพาเราออกจาก
ความมืดบอดของ..ตัวอะไรซักอย่าง...ที่มือขวาถือกรรไกร มือซ้ายถือโมเสร็จ..เอ้ยยโมกเสร็จ....อุยเริ่มงง..เอาเป้นว่า
เอาใจช่าวอย่างแรง.....
#79 by rafilmstruck At 2007-04-20 15:36,
ช่วยตะโกนอีกแรงครับ
แต่ตะโกนเป็นรูปนะ http://f0nt.com/forum/index.php?topic=9644.msg576847#msg576847
#78 by เก้อน่ะ At 2007-04-19 04:24,
ขอเป้นกำลังใจให้พี่เจ้ยครับ เจตนาและเหตุผลที่พี่ต้องการสื่อสารออกมาทางภาพ มันเป็นจุดยืนและความแข็งแรงของบทภาพยนตร์ที่หาได้น้อยมากในหนังไทย..พี่เจ๋งสำหรับผมครับ
#77 by MuseuM (58.8.1.197) At 2007-04-17 10:35,
เป็นกำลังใจให้ค่ะ ...
สู้ๆนะคะ
always beside u
#76 by toth (210.86.209.110) At 2007-04-16 22:48,
เจ้าของเขาไม่ฉายในเมืองไทยก็คืนฟิลม์ของเขาไปสิ
#75 by zumzo (125.24.17.209) At 2007-04-16 22:34,
การที่จะหั่นหนัง ตามหน้าที่ และความเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควร ก็ไม่แปลก
แต่แปลกที่จะไม่คืนฟิล์ม ถ้าไม่หั่นหนังสินะ

คือเท่าที่ฟังดู ปัญหาน่าจะเกิดจาก กลัวว่าคนดูที่ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาพุทธ และศีลธรรมอันดีของไทย จะเข้าใจผิด และนำไปยึดถือปฏิบัติในทางที่ผิด จะว่าไปก็น่าเป็นห่วง

แต่การหั่นหนังก็น่าเป็นห่วงเช่นกัน


เอาเป็นว่าแบ่งเรทติ้งหนังแบบนี้ดีมั้ยครับ

เอาแบบว่า...

P9 คือ ต้องเรียนจบเปรียญ 9 ประโยค ถึงจะดูได้ ต่ำกว่านั้น ต้องมีรุ่นพี่คอยอธิบาย

MA คือต้องจบ master degree เท่านั้นถึงจะดูได้ ในกรณีหนังมีความซับซ้อนเชิงนโยบาย หรือในเชิงทฤษฎีทางสังคม

TA คือต้องจบ Theory of Art เท่านั้นถึงจะดูได้ เพราะเป็นหนังเฉพาะที่มีวิธีการดูหนังแตกต่างกับผู้ชมที่ชื่นชอบหนังฮอลลี่วู้ด...

IAGO = Inbound Art Graduated Only ดูได้เฉพาะคนที่เรียนต่างประเทศ เข้าใจศิลปะชาวตะวันตกเท่านั้น หากไม่เข้าใจห้ามดู

TCAUO = Thai Cultural Art Understanding Only ดูได้เฉพาะคนที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยจริง ๆ เท่านั้น นอกนั้นห้ามดู

IAR คือต้องจบ Theory of Art เท่านั้นถึงจะดูได้

จัดสนามสอบความรู้วิถีไทยก่อนเข้าชม หากสอบไม่ผ่าน ห้ามชม

หรือไม่ก็จัดสัมมนา อบรมวิพุทธหน้าโรงหนัง

หรือไม่ก็แนบคู่มือการดู แจกให้กับคนดูหนังทุกคนที่เข้าชม โดยรัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่ายผลิตสื่อโบรชัวร์ อธิบายว่า แท้ที่จริงแล้ว การที่พระเล่นกีตาร์ ผิดศีลข้อ นัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัศนา อย่างไร
และสวนหลักการของพุทธอย่างไร
หรือไม่ก็แถมตั๋วหนังสารคดี อธิบายธรรมของศาสนาพุทธ ด้วย หนึ่งใบ เมื่อเข้าชมหนังเรื่องนี้

ถ้างั้นเวลาเข้าดูหนังฮอลลี่วู้ด ที่จูบกันอย่างโจ่งแจ้งกลางถนน ก็ควรแถมตั๋วหนัง สารคดีวิถีชีวิตไทยด้วย อธิบายว่า คนไทยเขาไม่ทำกันนะ ไอ้จูบแบบนั้นกลางที่สาธารณะ

เท่าที่ได้ศึกษามาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ ก็พอจะเข้าใจว่า ความเป็นศิลปะนั้น เกิดจากความพึงพอใจของผู้สร้างและผู้ชม

และศิลปะทั่วโลก นั้นขึ้นอยู่กับคำว่า
ชอบ ไม่ชอบ เท่านั้นเอง

เรื่องที่ว่านี้ ปัญหามิใช่ ระดับการศึกษา
มิใช่ ความเหมาะสมของภาพ หรือเสียง
คงมิใช่ความโป้เปลือยที่สร้างขึ้นเพื่อความกำหนัด

ปัญหาอยู่ที่ สมอง ของ ผู้ ชม ที่จะรู้จักคิด เลือกรับ และนำไอเดียดี ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญที่สุด อยู่ที่...

... ความเข้าใจ ความมีศีลธรรม และภูมิคุ้มกันจากด้านมืดของตัวคุณเอง ...

#74 by Lek (58.64.44.26) At 2007-04-16 18:12,
ได้ยินว่าให้ตัดฉาก พระเล่นกีต้าร์ กับหมอกินเหล้า... ตัดทำไมครับ...พระเสพเมถุนกับสุนัข...หรือ หมอฆ่าหั่นศพ ยังมีให้เห็นอยู่ในเมืองไทยเลย...อย่าดูถูกคนดูหนังครับ... เขาดูกันด้วยสมอง แต่กองเซ็นเซอร์ ดูด้วยะไรครับ..หัวแม่เท้าหรือเปล่า
#73 by เอ็ม ลอนดอน (195.93.21.39) At 2007-04-16 07:51,
อย่ายอมแพ้ เราต้องช่วยกันสู้ต่อ
เพื่ออนาคตหนังไทย จะได้ไม่ลงเหว

( ตอนนี้ก็หมิ่นๆอยู่แล้วด้วย )
#72 by :) At 2007-04-15 21:55,
อย่างงี้แหละประเทศไทย.....ขอให้ชาติจงเจริญ
#71 by เต่าน้อย At 2007-04-15 14:37,
ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงาน
#70 by ขวัญ (125.24.194.226) At 2007-04-15 09:40,
ใจหายครับ เดินทางมาจากอ.ปายเมื่อคืน ตั้งใจจะมาดูกับคนที่รักมาก กลับไม่ได้ดู เสียดายที่ไม่ได้ดูหนังดีๆอย่างที่ควรจะเป็น
#69 by อรชุน (124.120.18.39) At 2007-04-15 03:02,
ทีหนังหยาบคายหยาบโลนทะโมนถึก ที่แห่กันเข้าฉายรับปิดเทอมยังกะเทศกาล "หนังหยาบ"
ไม่เห็นจะมีแมวน้ำหน้าไหนไปตัดทอนหรือคิดจะดูแลเลย
อะไรของเค้าวะ กองเซนเซ่อเนี่ย

#68 by Oxitoxin At 2007-04-14 23:36,
น่าสงสารหนังไทยจัง

ผมไม่รู้ว่าคนในกองเซ็นเซอร์เนี่ย เข้าใจคำว่า "ศิลปะ" รึป่าวคับ

ไปตัดหนังเค้าออก ก้อเท่ากับไปทำลายผลงานของเค้าแล้วล่ะคับ
#67 by SpiderLilies* At 2007-04-14 22:17,
พี่เจ้ย กวางเจาเพิ่งทราบข่าวหนังพี่ถูกยึด ขอเอาใจช่วยให้พี่ได้หนังคืนไวไวนะคะ ไปช่วยลงชื่อไว้ให้แล้ว ตอนนี้อยากทราบชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ทำการยึดหนังเรื่องนี้อะค่ะ เผื่อว่ามีใครรู้จักสามารถคุยให้ได้บ้าง kwangjao@hotmail.com สู้ๆนะพี่
#66 by กวางเจา (124.120.74.157) At 2007-04-14 21:25,
เอาอีกแล้วประเทสไทย จะเจริญกันมั้ย
#65 by [ พี โพ แคน ] At 2007-04-14 17:17,
กบว. ระยำ....
#64 by BIC AnimuNz At 2007-04-14 13:22,
ใจร้ายกับงานศิลปะจริงๆๆๆ
#63 by lolay At 2007-04-14 01:24,


อดดูเลย
#62 by นางสาวความสุข At 2007-04-13 21:01,
อ้าว, โทษที, อยู่หน้า 2.
#61 by อานนท์ (203.113.71.135 /127.0.0.1) At 2007-04-13 17:57,
#60 by อ (203.113.71.135 /127.0.0.1) At 2007-04-13 17:57,
ทดสอบ,
ทำไมโพสต์ไม่เข้าอะ - -'
#59 by อานนท์ (203.113.71.135 /127.0.0.1) At 2007-04-13 17:56,
แจ้งจับ คณะกรรมการฯ ข้อหาทำให้เสียทรัพย์?
#58 by อานนท์ (203.113.71.135 /127.0.0.1) At 2007-04-13 17:51,
แจ้งจับ คณะกรรมการฯ ฐานทำให้เสียทรัพย์?
#57 by อานนท์ (203.113.71.135 /127.0.0.1) At 2007-04-13 17:27,
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับ
#56 by zoxmok At 2007-04-13 12:52,
ยุคมืดของแท้ครับ ประเทศไทย
#55 by ~@!BukKen-Ito!@~ At 2007-04-13 09:07,
support your decision,joei
#54 by sonoko (220.166.204.226) At 2007-04-13 01:59,
อัพเอนทรี่เชียร์ช่วยแล้วครับ
#53 by ตุ้ย since 2006 At 2007-04-12 21:41,
I want to see this movie
I would like to see this movie
#51 by :-) (58.8.190.104) At 2007-04-12 20:20,
มันน่านัก....
ว่าแต่ฟิล์มมีชุดเดียวเหรอครับ
ไม่เอาชุดอื่นฉายเมืองนอกแทนล่ะครับ
#50 by CDAZ At 2007-04-12 17:54,
เป็นคณะกรรมการที่คับแคบทางจิตใจ

เราไม่สามารถทำหนังทุกเรื่องแล้วให้ทุกคนดูได้หมดหรอกค่ะ

มีหนังเด็ก หนังผู้ใหญ่ หนังผู้หญิง หนังโหด

ถ้าคุณดูไม่ได้ ก็จัดเรทคนดูจะดีกว่า
ฉันโตพอจะเลือกเองได้ว่า อยากดูหรือไม่อยากดู
#49 by gummy in pai (203.150.116.22) At 2007-04-12 17:15,
เป็นกำลังใจให้พี่เจ้ยและทีมงาน
จะคอยติดตามข่าวเรื่อย ๆ ค่ะ
#48 by ข้าวปุ้น At 2007-04-12 12:43,
น่าเศร้าว่ะ
#47 by อู๋เจียนเต้า At 2007-04-12 11:35,
ทำไม ต้องตัดละครับ ฉากมันเป็นไงหรือครับ งง ...
#46 by POL_US (67.162.108.96) At 2007-04-12 11:34,