2007/May/22

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา จากเซ็นเซอร์สู่เรตติ้ง ทางออกที่เป็นไปได้

เครือข่ายรณรงค์เพื่อเสรีภาพของภาพยนตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันจัดงานสัมมนา จากเซ็นเซอร์สู่เรตติ้ง ทางออกที่เป็นไปได้ ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของงานไม่เพียงแค่จะพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำระบบเรตติ้งมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายถึงกฎหมายควบคุมภาพยนตร์ ทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสื่อที่มีอิทธิพลในสังคม เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกๆ ฝ่าย

โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรมากมายที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง คุณอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล (แสงศตวรรษ) คุณอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (โหมโรง) คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ (มะหมา สี่ขาครับ) นักวิชาการด้านภาพยนตร์อย่างรศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์ ผศ.ดร.กฤษดา เกิดดี อ.ทรงยศ แววหงส์ นักวิจารณ์อย่าง คุณนิวัติ กองเพียร คุณประวิทย์ แต่งอักษร ตัวแทนกลุ่มสังคมอย่าง คุณสุภิญญา กลางณรงค์ (เลขาธิการคณะปฏิรูปสื่อ) พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (ประธานเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองแห่งชาติ) ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และตัวแทนจากภาครัฐ

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 29 และพุธที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 9.30 17.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ แกลเลอรี่ 2 บางกอกโค้ด ศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพ (Bangkok Code) อยู่ริมถนนสาทรใต้ (ฝั่งโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์) ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ http://www.thaifilm.com สอบถามได้ที่ โทร 02-800-2716 และ 086-789-8323 หรือ thaifilmfoundation@gmail.com

กำหนดงานสัมมนา
จากเซ็นเซอร์ สู่เรตติ้ง : ทางออกที่เป็นไปได้
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550


9.30 -10.00 ลงทะเบียน

10.00 12.00 สำรวจเส้นทาง พรบ.ภาพยนตร์ 2473 กับ กรณีศึกษา
- ผศ.ดร. กฤษดา เกิดดี นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- คุณอดิเรก วัฏฏะลีลา โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์องคุลีมาล
- คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์แสงศตวรรษ
- คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ ที่เคยทำงานเป็นหนึ่ง ในทีมงาน คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

12.00 13.00 พักเที่ยง

13.00 14.30 ภาพยนตร์ : ศิลปะแขนงที่เจ็ด
- ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- อ. ทรงยศ แววหงส์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และงานศิลปะ
- คุณนิวัติ กองเพียร นักเขียนและนักวิจารณ์ด้านงานศิลปะ

14.30 15.00 ชา-กาแฟ

15.00 17.00 อิทธิพลของภาพยนตร์กับการเรียนรู้ของสังคม
- พ.ญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ
- คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ตัวแทนเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
- คุณนิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
- อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโหมโรง
- ตัวแทนเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550

9.30 10.00 ลงทะเบียน

10.00 12.00 ภาพยนตร์ : สื่อและกรอบของเสรีภาพ
- ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา
- รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์
- รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
- คุณสุภิญญา กลางณรงค์ เลขาธิการคณะปฏิรูปสื่อ

12.00 13.00 พักเที่ยง

13.00 17.00 สัมมนาโต๊ะกลม จากเซ็นเซอร์ สู่เรตติ้ง : ทางออกที่เป็นไปได้
- ท่าน ว.วชิระเมธี พระนักเทศน์ และผู้เขียนหนังสือธรรมะติดปีก
- ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
- คุณลัดดา ตั้งศุภาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ผศ. ดร.กฤษดา เกิดดี นักวิชาการด้านภาพยนตร์
- คุณธนากร ปุลิเวคินทร์ กรรมการสาขาเจ้าของโรงภาพยนตร์ สมาคมสมาพันธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติ
- คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์องค์บาก และต้มยำกุ้ง
- คุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์

Comment

Comment:

Tweet


Keep asking yourself which company to choose for buying resume? Visit Prime Resume page "prime-resume.com" to get resume services. Buy resumes from highly qualified resume writers or view resume formats to learn what winning CV writing is like.
#22 by over here (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2013-01-26 03:34,
In case it is very difficult for you to realize at which online writing service buy essay papers, read writing services reviews "best-writing-services.com" which will help you to select really reliable agency.
#21 by check here (103.7.57.18|91.201.64.16) At 2012-09-11 16:00,
The thesis service can propose the model dissertation close to this good post, so, people detect the reliable buy dissertation service and buy dissertations there.
#20 by thesis writing (91.212.226.136) At 2012-01-26 21:15,
How did you complete your good article referring to this topic I think over? The dissertation service would hire writers as you for the thesis proposal doing. Thus you could have a really good chance to get to the team of masters.
#19 by dissertation writing (91.212.226.136) At 2012-01-03 17:05,
Lastly, I get super information connecting with this good post? I suggest to select the thesis or buy model dissertation, just because that helps for getting high level if you have buy dissertation.
#18 by dissertation writing (31.184.236.16) At 2011-12-28 04:54,
ถ้าสร้างสระน้ำแล้ว มีเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นเข้ามาเล่น คุณไม่ควรจะปิดสระ แต่ควรจะสร้างสระเด็กขึ้นมา เพราะผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำเป็น และอยากว่าย ยังมี
#17 by Generic Amoxicillin (117.200.19.165) At 2011-12-22 03:13,
Want to raise your internet traffic? Are short of time to register on quantities of sites? It is not a problem! Our bookmark social service will aid with bookmarking submissions!
#16 by bookmarking submission (31.184.236.16) At 2011-12-13 21:02,
I guess that students want to get know writing. At the custom writing service it’s really easy to tell someone: " write my essay " or custom writing of supreme quality.
#15 by buy quality research paper (210.1.31.28) At 2011-09-30 05:59,
I constantly use the seo services firm to improve my sites and you know, it usually gets me some back-links to my sites. I think that will aid everyone.
#14 by seo backlinks (193.105.210.41) At 2011-08-17 07:21,
Did you know about writing work online service? I want to say that the thoughts connecting to this good post is good enough! Thank you for doing that!
#13 by freelance writing (193.105.210.41) At 2011-08-09 22:52,
I think, this is not bad article about this good topic. Everyone would like to buy custom essay papers and custom written essays at the essay writers.
#12 by buy essays (193.105.210.41) At 2011-07-24 08:47,
Buildings are quite expensive and not everybody is able to buy it. But, <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> was invented to help people in such situations.
#11 by DawnDrake27 (95.64.12.20) At 2011-07-16 12:23,
ปล. ดิฉันเองก็ดูหนังเยอะพอดู และก็อึดอัดกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะ

โอยๆๆ ไว้คุยทีหลังดีกว่าค่ะ ดิฉันต้องไปล่ะ
#10 by bluesheet At 2008-11-02 17:35,
สวัสดีค่ะ พอดีเพิ่งเปิดบล็อกค่ะ ก็เลยลองหาเพื่อนใหม่ในโลกไซเบอร์นี่ดู

เอ่อ ทำอะไรยังไม่ค่อยเป็นนะคะ แล้วก็เพิ่งสมัครสดๆร้อนๆ

...
ยังไงต่อดี
ดิฉันเข้ามาที่บล็อกคุณด้วยการ seach ตัวอักษร a ลงไปในช่อง seach น่ะค่ะquestion
ง่ายมั้ยล่ะ ฮะๆๆๆ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
#9 by bluesheet At 2008-11-02 17:34,
"มนุษย์มีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก และสามารถเลือกทางเลือกที่ถูกต้องได้ เมื่อต้องตัดสินใจหรือเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้ง ความจริงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจหรือโดยรัฐ แต่สิทธิในการแสวงหาความจริงเป็นสิทธิตามธรรมชาติโดยปกติของมนุษย์"
#8 by inspired (61.90.250.14) At 2007-10-11 12:50,
หนังอะไรอ่ะค่ะ
หาดูได้ที่ไหน
แค่ชื่อ ก้อยากจะดูแล้ว
ป.ล.พอดีเพิ่งเข้ามาบล๊อค ไม่ได้เข้ามานานมากแล้ว
#7 by l2eALmInl) At 2007-09-20 21:51,
สนับสนุน การจัดเรตมากครับ
ผมชอบที่คุณเป็นเอกให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

ถ้าสร้างสระน้ำแล้ว มีเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นเข้ามาเล่น คุณไม่ควรจะปิดสระ แต่ควรจะสร้างสระเด็กขึ้นมา เพราะผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำเป็น และอยากว่าย ยังมี
#6 by นักเขียนการ์ตูนstoryonthewall (222.123.126.186 /192.168.100.39) At 2007-07-04 23:52,
ร่วมส่งเสริมครับ มีตัวแทนของพุทธศาสนาด้วย
#5 by นกฮูกดีไซน์ At 2007-05-28 09:29,
ร่วมเป็นกำลังใจ และสนับสนุนในการสู้ครั้งนี้ครับ
#4 by เอนนิสเดลมาร์ At 2007-05-23 17:14,
อาจจะไปไม่ได้ครับ แต่เป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์ไทยครับ
#3 by Gappy At 2007-05-23 11:47,
ยังพิมพ์ชื่อไม่เสร็จเผลอกด Enter ไปแล้ว ^_^
ง้า ไปไม่ได้อะ ติดปฐมนิเทศครับ ^_^
#1 by บ่ายโม (58.8.176.4) At 2007-05-22 22:59,